Hanke N.Y.T. mukaan!

 

Toteutuaika: 1.8.2011-30.6.2012

Hankekuvaus: Hankkeen kohderyhmänä ovat 15–25-vuotiaat valkeakoskelaiset nuoret, paikalliset yhdistykset ja niissä toimivat maaseudun aikuiset. Hankkeen avulla luodaan linkkejä nuorten ja järjestömaailman välille. Hankkeen tarkoitus on madaltaa nuorten kynnystä lähteä mukaan yhdistystoimintaan. Tavoitteina on luoda yhdistysten hallituksiin nuorisojäsenten paikkoja useaan Valkeakoskella toimivaan yhdistykseen. Yhdistysten kannalta hankkeella on tarkoitus saada heille näkyvyyttä ja mahdollisuutta tuoda esiin omaa toimintaa. Onnistuneet käytännöt ja hyvät kokemukset ovat siirrettävissä Valkeakosken tulosten jälkeen koko Pirkan Helmen alueelle.

Kartoitetaan paikalliset yhdistykset ja muut toimijat, jotka haluavat olla mukana hankkeessa. Tehdään ja suoritetaan kysely, joka kokoaa paikallisista yhdistyksistä alle 25-vuotiaat toimijat. Olemassa olevien aktiivisten nuorten kautta pohditaan syitä innostukseen yhdistystoimintaan osallistumisesta. Miten syyt innostukseen voisi jatkojalostaa keinoiksi saada lisää nuoria yhdistystoimintaan.  Suoritetaan toinen kysely, joka toimitetaan suoraan yhdistyksiin. Yhdistykset saavat pohtia kyselyssä, onko heillä tarvetta nuorille toimijoille ja millaisia vaikutusmahdollisuuksia nuorilla voisi olla heidän yhdistyksessä. Luodaan yhdistyksistä yksi suunnitteluryhmä, joka ideoi toiveita, keinoja ja tavoitteita nuorten toimijoiden suhteen.

Toteutetaan konkreettisia avointen ovien-päiviä, missä yhdistykset ja nuoret kohtaavat (esim. kotiseutupäivä). Toteutetaan yhdistysvalmennus-päiviä yläkouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa, missä yhdistykset saavat esitellä toimintaansa nuorille. Nuoret puolestaan saavat kysellä suoraan yhdistysten edustajilta heitä kiinnostavia asioita yhdistystoiminnasta.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.