Ympäristöperhoset-hanke

Käynnissä olevan Ympäristöperhoset-toiminnan esittely löytyy nyt kohdasta Nuorten työllistäminen >>

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2019

Ympäristöperhoset-hankkeessa kehitetään uudenlaista nuoria työllistävää ympäristökasvatus- ja palvelutoimintaa, joka innostaa lapsia, nuoria ja aikuisia toimimaan ympäristön hyväksi ja kannustaa yrityksiä ja yhteisöitä ympäristövastuullisuuteen. 

Vuosina 2018 ja 2019 hankkeessa on kehitetty mm. nuoria työllistävää tapahtumien lajitteluneuvontaa, roskankeräyspalvelua, alakoulujen roskankeräystempauksia  ja jäteaiheisia oppitunteja ala- ja yläkouluilla. 

Hankeen ideana on ottaa nuoret mukaan ympäristökasvatustoimintaan ja tarjota samalla nuorille töitä, joissa pääsee vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin. 

 

---

Perhosvaikutus eli perhosefekti (engl. "butterfly effect") on kaaosteoriassa käytetty vertaus siitä, että perhosen siivenisku maapallon toisella puolella voi saada aikaan myrskyn toisella puolella maapalloa.” (Wikipedia)

”Jokaisella pienellä siiveniskulla, teolla, voi olla suuri merkitys. Ollaan me se siivenisku, se muutos, jota me maailmassa halutaan nähdä.” 

Ympäristöperhoset on yleishyödyllinen kehittämishanke, joka on saanut tukea EU:n maaseutuohjelmasta. 

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kiertokapula Oy ja Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy.

 

Lajitteluneuvonnan kokeilun yhteistyökumppanina toimii Työväen Musiikkitapahtuma ry.