Ulos oppimaan!

Hanke on päättynyt.

Valkeakosken 4H-yhdistyksen ympäristökasvatushanke tarjoaa apua ulkona sijaitsevien oppimisympäristöjen käyttöönottoon Valkeakosken kouluille ja nuorten työelämäpalveluille ja järjestää ulkona tapahtuvia käytännön oppimistilanteita lapsille, nuorille ja kaikenikäisille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hankkeessa perustetaan koulukasvimaita ja järjestetään maatila-, metsä- ja kasvimaatoimintaa lapsille ja nuorille. Lisäksi hanke järjestää kasvimaakursseja kaikenikäisille.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016-31.5.2017

 

Ulos oppimaan! -hanke

Hankkeen tarkoituksena on viedä lapsia ja nuoria ulos oppimaan. Tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja kaikenikäisille mahdollisuuksia oppia käytännön tekemisen ja itse kokemisen kautta, kartuttaa ympäristötietojaan ja -taitojaan ja saada omakohtaisia kokemuksia luonnosta. Ulkona oppimisen paikoiksi hankkeessa on valittu kasvimaat, maatilat ja metsät. 

Hankkeessa ovat mukana Rauhalan, Leppälän ja Tarttilan alakoulut. Lisäksi mukana on nuorten Starttipaja ohjaajineen. Nuorten TET-harjoitteluiden osalta hanketta toteuttamassa ovat kummankin Valkeakosken yläkoulun, Naakan ja Tyryn koulun oppilaanohjaajat. Lisäksi hankkeessa pyritään tekemään yhteistyötä alueen maatalous- ja metsäalan toimijoiden kanssa. 

Hankkeessa mukana oleville alakouluille ja nuorten Starttipajalle perustetaan kasvimaat ja aloitetaan kasvimaatoimintaa. Alueen asukkaita houkutellaan mukaan kasvimaakummeiksi ja nuoria koulutetaan ohjaamaan kasvimaakerhoja. Lisäksi kaikenikäisille järjestetään kasvimaakursseja ja -tapahtumia.

Kasvimaatoiminnan lisäksi mukana oleville kouluille järjestetään retkiä ja toiminnallisia vierailuja lähialueen maatiloille ja metsiin yhteistyössä alueen maatalous- ja metsäalan toimijoiden kanssa. Nuorille etsitään harjoittelupaikkoja maa- ja metsätalousalalta ja järjestetään infoja maa- ja metsätalousalan ammateista.

 

Hankkeen tavoitteet:

  • ulkona tapahtuvan oppimisen ja lähiympäristön käytön mahdollisuuksien lisääminen   4H-yhdistyksen ja koulujen yhteistyöllä
  • 4H-yhdistyksen ja koulujen ympäristökasvatuksen ja nuorten työelämäkasvatuksen       mahdollisuuksien monipuolistaminen lähiympäristön mahdollisuuksia hyödyntämällä
  • uusien ulkona sijaitsevien oppimisympäristöjen käyttöönotto, kasvimaiden           perustaminen
  • lapsille ja nuorille käytännön tekemisen ja oman kokemuksen kautta oppimista ja mahdollisuuksia toimia luonnonympäristössä
  • järjestää uudenlaista kasvimaatoimintaa ja oppimismahdollisuuksia eri-ikäisille
  • mahdollistaa lasten ja nuorten tutustumista metsiin ja maatiloihin, sekä maa- ja           metsätalousammatteihin
  •  

Lisätiedot: Anna Rautio, p. 046 5751324, anna.rautio (at) 4h.fi

 

 

Kuvia hankkeesta

kuvateksti näkyy viemällä kursori kuvan päälle

klikkaamalla näet suuremmat kuvat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Eurooppa investoi maaseutualueisiin