Yhdistys

Head - Harkinta

kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Hands - Harjaannus

tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys

kertoo toisen ihmisen kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi

on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

Tekemällä oppii parhaiten!

Valkeakosken 4H-yhdistys toimii lasten ja nuorten parissa ja tarjoaa erilaisia itse tekemisen mahdollisuuksia. Yhdistys järjestää kerhoja, leirejä ja teemapäivä alakoululaisille ja työllistää ja kouluttaa nuoria työelämään.

4H:n tuella yli 13-vuotias nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen. Seniorityössä työllistämme nuoria vahainkotivierailijoina valkeakoskelaisissa ryhmäkodeissa ja Duuniringin kautta apuna monenlaisissa kodin ja pihan askareissa. Reippaan nuoren 4H-yrittäjän tai duunirinkiläisen voit siis tilata avuksi myös kotiisi.  

Kerhotoiminta on monipuolista ja sitä järjestetään eri puolilla kaupunkia, myös koulujen loma-aikoina. Kerhojen ohjaajiksi ovat tervetulleet kaikki 15 vuotta täyttäneet nuoret ja aikuisetkin.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tiesitkö?

4H on suuri nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on tarjota tekemällä oppimisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

Suomen 4H-järjestö on perustettu 1928, eli 4H on jo yli 90-vuotias!

4H-yhdistyksiä on Suomessa yli 200, eli melkein joka kunnassa on omansa.

4H toimii kansainvälisesti monissa maissa ympäri maailmaa.

 

Valkeakosken 4H-yhdistyksen hallitus vuonna 2019

Heli Parikka-Makkonen, puheenjohtaja

Hanna Matara, varapuheenjohtaja

Pirjo Hauvala

Jaana Kari

Anna Rantala

Riina Halttunen, nuorisojäsen