Yhdistys

Head - Harkinta

kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Hands - Harjaannus

tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys

kertoo toisen ihmisen ja luonnon kunnioittamisesta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi

on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

Tekemällä oppii parhaiten!

Valkeakosken 4H-yhdistys toimii lasten ja nuorten parissa ja tarjoaa erilaisia itse tekemisen mahdollisuuksia. Yhdistys järjestää kerhoja, leirejä ja teemapäivä alakoululaisille ja työllistää ja kouluttaa nuoria työelämään.

4H:n tuella yli 13-vuotias nuori voi perustaa oman4H-yrityksen. Seniorityössä työllistämme nuoria vahainkotivierailijoina valkeakoskelaisissa ryhmäkodeissa ja Duuniringin kautta apuna monenlaisissa kodin ja pihan askareissa. 

Kerhotoiminta on monipuolista ja sitä järjestetään eri puolilla kaupunkia, myös koulujen loma-aikoina. Kerhojen ohjaajiksi ovat tervetulleet kaikki 15 vuotta täyttäneet nuoret ja aikuisetkin.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tiesitkö?

4H on nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on tarjota tekemällä oppimisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

Suomen 4H-järjestö on perustettu 1928, eli 4H on jo yli 90-vuotias!

4H-yhdistyksiä on Suomessa yli 200, eli melkein joka kunnassa on omansa.

4H toimii kansainvälisesti monissa maissa ympäri maailmaa.

 

Valkeakosken 4H-yhdistyksen hallitus vuonna 2023

Heli Parikka, puheenjohtaja

Anna Rantala, varapuheenjohtaja

Pirjo Hauvala

Jetta Vihlman

Kati Huvi

Mikko Ketolainen